Публічна оферта

Про замовлення, придбання, продаж та доставку товарів

Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України його умови є однаковими для всіх Покупців, а беззастережне прийняття таких умов вважається акцептуванням цієї оферти Покупцями. Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір про замовлення, придбання, продаж та доставку товарів дистанційним способом через мережу Інтернет і містить публічну оферту (пропозицію) в Інтернет-магазині, який розміщений в мережі Інтернет за посиланням: https://salonreading.com/.

Відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України факт оформлення та/або оплати Покупцем замовлення на товар в Інтернет-магазині Продавця за посиланням https://salonreading.com// на умовах цього публічного договору (оферти), у строки та за цінами, вказаними в Інтернет-магазині Продавця, є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення публічного договору про замовлення, придбання, продаж та доставку товарів (надалі – «Договір») на умовах, викладених нижче по тексту.

Даний публічний договір адресований всім фізичним та юридичним особам, що бажають придбати Товар в Інтернет-магазині Продавця за посиланням https://salonreading.com/, а також мають можливість одержання таких товарів.

У зв’язку із вищевикладеним просимо детально ознайомитися із текстом даного Договору, і якщо Ви не згодні з будь-якими його умовами чи положеннями, Продавець пропонує Вам відмовитися від придбання Товару або вчинення будь-яких конклюдентних дій, які можуть бути розцінені як акцептування даної оферти.

Фізична особа – підприємець Рябов Костянтин Костянтинович, який діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (номер запису в реєстрі: 20700000000022838, дата запису: 28.10.2019 року), реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3099014496 (надалі – «Продавець») з однієї сторони, пропонує фізичним особам або юридичним особам, від імені яких діє уповноважений представник (надалі – «Покупець»), придбати товар, представлений в Інтернет-магазині за посиланням: https://salonreading.com/, на умовах, передбачених цим Договором.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

Акцепт
надання Покупцем повної, безумовної та беззастережної згоди на укладення даногоДоговору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
Замовленняналежним чином оформлений та розміщений в Інтернет-магазині запит Покупця на здійснення купівлі обраних ним Товарів в Інтернет-магазині.
Інтернет-магазинвеб-сайт Продавця, розміщений в мережі Інтернет за посиланням https://salonreading.com/, а також онлайн-магазин Продавця в соціальній мережі Instagram за посиланням: https://www.instagram.com/salonreading/, створені для укладення договорів про замовлення, придбання, продаж та доставку товарів, на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом та фотознімками товарів, що виключають можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з товаром та передбачають виключно дистанційний спосіб продажу товарів.
Компанії-перевізникикомпанія або організація, яка відповідає за фізичне транспортування товарів з одного місця в інше шляхом доставки вантажів між відділеннями або адресної доставки.
Особистий кабінетсторінка Інтернет-магазину, що містить історію замовлень Покупця, зроблених в Інтернет-магазині, та персональну інформацію, вказану при реєстрації. Особистий кабінет може містити також іншу інформацію, необхідну для ідентифікації Покупця та оформлення замовлень, об’єм якої визначається Продавцем самостійно.
Отримувач товаруПокупець або особа, яка від імені Покупця фактично отримує Товар, що був доставлений Компанією-перевізником.
Офертапублічна пропозиція Продавця, розміщена на сторінці Інтернет-магазину, яка адресована необмеженому колу фізичних та юридичних осіб, про приєднання до Публічного договору про замовлення, придбання, продаж та доставку товарів, що стосується укладення електронного договору купівлі-продажу товарів на визначених Продавцем умовах.
Покупецьособа, що замовляє та/або резервує Товар із використанням технічних інструментів Інтернет-магазину, та/або отримує такий Товар.
Продавецьфізична особа-підприємець Рябов Костянтин Костянтинович або інша юридична особа/ фізична особа-підприємець, товари яких розміщені в Інтернет-магазині.
Персональні данівідомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
Публічний договірдоговір, в якому одна сторона – підприємець взяла на себе обов’язок здійснювати продаж товарів кожному, хто до неї звернеться.
Товартовари, зображення та/або опис яких розміщено в Інтернет-магазині.
Цінаплатіж, розмір якого встановлюється Продавцем як вартість певних Товарів для Покупця.

Для цілей даного Договору всі зазначені в цьому Розділі терміни використовуються виключно у значенні, обумовленому в цьому Розділі, незалежно від використання цих термінів в однині, множині, в інших граматичних формах, відмінках та/або конструкціях.
Всі інші терміни, що окремо не визначені в даному Договорі, сприймаються і тлумачяться в їх буквальному граматичному значенні, виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також мети та предмету даного Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Відповідно до умов даного Договору Продавець зобов’язується реалізувати (продати), доставити та передати у власність Покупця Товар, обраний останнім згідно із Замовленням в Інтернет-магазині, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.
2.2. Право власності на Товар переходить до Покупця в момент вручення (передачі) Товару і за умови повної оплати Покупцем вартості Товару в порядку та на умовах, встановлених даним Договором.
2.3. Інформація про умови та порядок замовлення, придбання, продаж та доставку Товару може бути надана Покупцеві в індивідуальному порядку або розміщена в Інтернет-магазині.
2.4. Термін дії умов даного Договору необмежений. Будь-яка зі Сторін може його розірвати в порядку, передбаченому цим Договором.
2.5. Всі зміни й доповнення до Договору опубліковуються на відповідних сторінках веб-сайту Продавця за посиланням: https://salonreading.com/.
2.6. Всі умови даного Договору є обов’язковими як для Покупця, так і для Продавця. Покупець зобов’язаний самостійно ознайомитися з умовами цього Договору. Продавець не зобов’язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору, окрім як публікації його на відповідних сторінках веб-сайту Продавця за посиланням: https://salonreading.com/
.
2.7. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього Договору:
реєстрація/авторизація Покупця на веб-сайті за посиланням: https://salonreading.com/, що є вираженим наміром останнього здійснити придбання обраних в Інтернет-магазині Товарів; - безпосереднє оформлення Замовлення Покупцем; - попередня оплата Товару в Інтернет-магазині з використанням платіжної системи Fondy та/або за допомогою іншої платіжної системи, запропонованої Продавцем.

 

3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

3.1. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту реєстрації/авторизації на веб-сайті https://salonreading.com/ або оформлення Замовлення на
будь-який Товар, який є доступним для Замовлення в Інтернет-магазині, та/або з моменту попередньої оплати Товару, що свідчить про згоду Покупця дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.
3.2. Оформлення Замовлення можливе шляхом заповнення Покупцем необхідної інформації на відповідній сторінці Інтернет-магазину у полі для замовлення.
3.3. У випадку відсутності замовленого Товару Продавець зобов’язаний довести до відома Покупця таку інформацію за допомогою засобів зв’язку, залишених Покупцем при оформленні Замовлення.
3.4. У випадку відсутності замовленого Товару Покупець має право замінити його на Товар аналогічної моделі або анулювати Замовлення, зробивши це в Особистому кабінеті, або надіславши Продавцю відповідний запит доступними засобами зв’язку.
3.5. Покупець має право до моменту отримання Товару скасувати Замовлення, зробивши це в Особистому кабінеті, або надіславши Продавцю відповідний запит доступними засобами зв’язку.
3.6. Дії, зазначені в п. 3.1 Договору та вчинені Покупцем, є підтвердженням повного та безумовного акцептування останнім Публічної оферти.
3.7. Договір, укладений Покупцем за допомогою акцепту Публічної оферти, має юридичну силу відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України, і прирівнюється до письмово укладеного договору.

 

4. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРІВ

4.1. Доставка Товарів, замовлених в Інтернет-магазині, здійснюється Компаніями-перевізниками як по території України, так і в інші країни, відповідно до умов, зазначених у відповідному розділі Інтернет-магазину з інформацією про доставку.
4.2. Доставка товарів по території України здійснюється за умови попередньої 100% (стовідсоткової) оплати вартості Товару за допомогою платіжної системи Fondy та/або за допомогою іншої платіжної системи, запропонованої Продавцем.
4.3. Доставка Товарів в інші країни здійснюється Компаніями-перевізниками за умови попередньої 100% (стовідсоткової) оплати вартості Товару за допомогою платіжної системи Fondy та/або за допомогою іншої платіжної системи, запропонованої Продавцем.
4.4. Разом із Замовленням Покупцю надаються передбачені чинним законодавством України документи.
4.5. Фактом приймання Товару Покупцем є вручення (передання) Товару Отримувачу кур’єром та/або представником Компанії-перевізника або іншою третьою стороною, яка здійснює доставку замовленого Товару за дорученням Продавця.
4.6. При отриманні Товару Покупець зобов’язаний перевірити Товар за кількістю, якістю, асортиментом та комплектністю.
4.7. У випадку, якщо доставка Замовлення здійснюється Компаніями-перевізниками, шляхом Акцепту цієї Публічної оферти, Покупець у повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів Компаній-перевізників. З умовами таких Правил можна ознайомитись на веб-сайтах відповідних Компаній-перевізників.

4.8. Ризик випадкового знищення та/або пошкодження Товару переходить до Отримувача з моменту передачі йому Замовлення і проставлення ним підпису в документах (за необхідності отримання такого підпису), що підтверджують доставку Замовлення.

5. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ОБМІНУ ТА ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

5.1. Порядок та умови обміну та повернення Товару належної якості визначені в Інтернет-магазині у відповідному розділі з інформацією про обмін та повернення.
5.2. Для оформлення обміну та/або повернення Товару належної якості Покупець має звернутися із відповідним запитом на офіційну електронну скриньку Продавця за адресою: care@salonreading.com або надіслати повідомлення в direct в соціальній мережі Instagram за посиланням: https://www.instagram.com/salonreading/, обовʼязково вказавши номер замовлення та свої контактні дані.
5.3. Обмін та повернення Товару належної якості визначені у відповідному розділі Інтернет-магазину та здійснюється відповідно до умов Договору та Закону України «Про захист прав споживачів» No 1024-XII від 12.05.1991 (зі змінами та доповненнями).
5.4. Покупець має право відмовитися від отриманого Товару протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту отримання такого Товару виключно за умови, що збережено товарний вигляд (Товар жодного разу не був у використанні), споживчі властивості Товару, фабричну упаковку, ярлики, та розрахунковий документ (електронний документ, квитанцію, товарний чи фіскальний чек, квиток, талон або інший документ, що підтверджує факт отримання коштів, із зазначенням дати здійснення розрахунку).
5.5. Окрім Товару належної якості, що підлягає обміну та поверненню, в Інтернет-магазині Продавця може бути представлений Товар, який відноситься до категорії «Непродовольчих товарів», яка відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів» No 1024-XII від 12.05.1991 року (зі змінами та доповненнями) та Постанови КМУ No 172 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів» від 19.03.1994 року не підлягає обміну та/або поверненню.
5.6. Товар підлягає обміну та/або поверненню, у випадку невідповідності отриманих товарних позицій оформленому Покупцем замовленню, та/або у випадку виявлення Покупцем суттєвих недоліків Товару, що свідчать про його неналежну якість.
5.7. У разі виявлення пошкодження Товару та/або у випадку невідповідності отриманих товарних позицій оформленому Покупцем замовленню, останній повинен звернутися до працівника відділення та/або кур’єра і повідомити, а також належним чином зафіксувати пошкодження та/або невідповідність Товару.

5.8. У разі, якщо Покупець повідомить Продавцю про виявлені пошкодження після його отримання та поза відділенням поштового зв’язку, буде вважатись, що пошкодження Товару сталось з вини Покупця.
5.9. Якщо Товар повертається Покупцем з причини невідповідності отриманих товарних позицій оформленому Покупцем замовленню, та/або у випадку виявлення Покупцем суттєвих недоліків Товару, що свідчать про його неналежну якість, – послуги кур’єра або служби доставки при обміні або поверненні такого Товару оплачує Продавець. У всіх інших випадках послуги доставки при обміні та поверненні товару оплачує Покупець.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Продавець має право:
6.1.1. В односторонньому порядку призупинити продаж Товарів та/або надання послуг доставки (відмовити у оформленні Замовлення/продажу та доставці Товарів) у випадку порушення Покупцем умов Договору.
6.1.2. На власний розсуд в односторонньому порядку змінювати Ціни на Товари. У будь-якому випадку Ціна Товару, підтвердженого Продавцем Замовлення, залишається незмінною.
6.1.3. Отримувати від Покупця оплату повної вартості замовленого та доставленого йому Товару.
6.1.4. У разі відмови Покупця від Товару належної якості вимагати його повернення із збереженням товарного вигляду.
6.1.5. У разі відсутності замовленого Покупцем Товару – виключити зазначений Товар із Замовлення та/або анулювати таке Замовлення, обов’язково повідомивши про це Покупця шляхом направлення відповідного електронного повідомлення за адресою електронної пошти, вказаної Покупцем на веб-сайті Інтернет-магазину, та або будь-яким іншим доступним способом зв’язку.
6.1.6. На власний розсуд в односторонньому порядку вносити зміни до умов Договору, шляхом його розміщення (оприлюднення) в новій редакції на веб-сайті https://salonreading.com/ . Зміни вступають в силу з моменту їх розміщення (оприлюднення), якщо інший строк вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.
6.1.7. Розміщувати в Інтернет-магазині інформацію про рекламні заходи та маркетингові компанії, які проводяться чи будуть проводитися Продавцем, а також відповідно до умов цього Договору надсилати на адресу електронної пошти Покупців електронні листи з
інформацією про новини, рекламні заходи, маркетингові компанії, інші комерційні пропозиції Продавця.
6.1.8. Проводити розпродажі та пропонувати акційні пропозиції, що передбачають тимчасову можливість придбання Товарів на більш вигідних умовах, ніж зазвичай.
6.1.9. Інформувати Покупця про оновлення асортименту Товарів в Інтернет-магазині.
6.1.10. Організовувати доставку Замовлення, залучаючи до надання послуг з доставки Компаній-перевізників (кур’єрів або інших третіх сторін, які здійснюють доставку замовленого Товару за дорученням Продавця).
6.1.11. Реалізовувати інші права, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.
6.2.
Продавець зобов’язується:
6.2.1. Після здійснення підтвердження Замовлення виконувати належним чином оформлені та підтверджені Замовлення.
6.2.2. Доставити Товари згідно з оформленим Замовленням та умовами цього Договору.
6.2.3. Перевірити кількісні та якісні характеристики Товару під час його пакування та підготовки до відправлення.
6.2.4. Не розголошувати інформацію про персональні дані Покупців, паролі та інші дані доступу до Особистого кабінету.
6.2.5. Повернути на поточний рахунок Покупця суму передоплати (повну або часткову) у разі, якщо Покупець відмовився від Товару з причини невідповідності отриманих товарних позицій оформленому Покупцем замовленню, та/або у випадку виявлення Покупцем суттєвих недоліків Товару, що свідчать про його неналежну якість.
6.2.6. Надати кожному Покупцю можливість відмовитись від отримання рекламних матеріалів та інших комерційних пропозицій Продавця, що можуть направлятися останнім на адресу електронної пошти, вказаної при оформленні Замовлення.
6.3.Покупець має право:
6.3.1. Обрати Товари із запропонованого переліку в Інтернет-магазині, оформити та направити Замовлення на відповідних сторінках Інтернет-магазину.
6.3.2.  Вимагати від Продавця виконання умов та обов’язків, що передбачені цим Договором.
6.3.3.  Відмовитися від отримання рекламних матеріалів та інших комерційних пропозицій Продавця, що можуть бути надіслані останнім на адресу електронної пошти Покупця.
6.3.4. Відмовитися від даного Договору та/або розірвати його в порядку та у випадках, передбачених даним Договором та чинним законодавством України.
6.3.5. Відмовитися від Товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту його отримання на підставі п.п. 5.3, 5.4 Розділу 5 даного Договору.
6.3.6. Відмовитися від Товару або вимагати його обміну у випадку невідповідності отриманих товарних позицій оформленому Покупцем замовленню, та/або у випадку виявлення Покупцем суттєвих недоліків Товару, що свідчать про його неналежну якість на підставі п.п. 5.6, 5.7 Розділу 5 даного Договору.
6.3.7. Вимагати повернення грошових коштів за відповідний Товар на підставі п.п. 7.9, 7.10 та з урахуванням умов п. 7.11 Розділу 7 Договору.
6.3.8. Реалізовувати інші права, передбачені даним Договором та положеннями чинного законодавства України.
6.4.
Покупець зобов’язується:
6.4.1. До моменту Акцепту цієї Оферти ознайомитись з усіма її умовами та положеннями. 6.4.2. Ознайомитись з інформацією про Товар (його описом), яка розміщена в Інтернет-магазині, до моменту оформлення та направлення Замовлення.
6.4.3. Належним чином оплатити та отримати оформлене відповідно до умов цього Договору Замовлення.
6.4.4. При оформленні Замовлення надати Продавцю повну інформацію, що необхідна для здійснення доставки Замовлення. Покупець несе повну відповідальність за надання неправдивих відомостей, що спричинили неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем.
6.4.5. При одержанні Замовлення впевнитися у цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту Замовлення.
6.4.6. У разі відмови від Товару належної якості під час його огляду у відділенні Компанії-перевізника (при врученні Товару кур’єром або іншою третьою стороною, яка здійснює доставку замовленого Товару за дорученням Продавця), оплатити суму доставки за відповідний Товар.
6.4.7. Ознайомитись із Правилами перевезення вантажів Компаній-перевізників до моменту оформлення Замовлення.

 

7. ВАРТІСТЬ ТОВАРУ, ПОРЯДОК ТА УМОВИ РОЗРАХУНКІВ

7.1. Ціна на Товар в Інтернет-магазині вказана в національній валюті України – гривні, за одиницю Товару згідно з установленим прайс-листом.
7.2. Загальна вартість Замовлення визначається шляхом додавання цін всіх обраних Товарів, поміщених у віртуальний кошик, та ціни доставки, яка визначається в залежності від способу доставки відповідно до умов Договору.
7.2.1. Загальна вартість Замовлення може змінюватися залежно від ціни, кількості або номенклатури Товару.
7.3. Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту оформлення Замовлення без попередження Покупця.
7.4. Остаточною є ціна, зазначена у віртуальному кошику при оформленні замовлення та/або під час оплати вартості Товарів за допомогою платіжної системи Fondy та/або за допомогою іншої платіжної системи, запропонованої Продавцем.
7.5. Розрахунки між Сторонами відповідно до умов цього Договору здійснюються у національній валюті України шляхом безготівкового розрахунку в Інтернет-магазині за допомогою платіжної системи Fondy та/або за допомогою іншої платіжної системи, запропонованої Продавцем.
7.6. Датою оплати Покупцем вартості Замовлення вважається дата зарахування відповідної суми грошових коштів на поточний рахунок Продавця.
7.7. Перед здійсненням доставки Товару Покупцю, Продавець має право вимагати від Покупця надати документ, що підтверджує факт оплати Товару.
7.8. Невиконання Покупцем своїх зобов’язань щодо оплати замовленого ним Товару вважається односторонньою відмовою Покупця від цього Договору в повному обсязі, що відповідно має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання цього Договору.
7.9. У разі, якщо Покупець виявив бажання відмовитися від Товару протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту його отримання, Продавець повертає суму, що дорівнює повної вартості такого Товару, на поточний рахунок Покупця.
7.10. У разі, якщо Покупцем здійснено передоплату (повну або часткову) за Товар, але при отриманні такого Товару та під час його огляду у відділенні Компанії-перевізника (при врученні Товару кур’єром або іншою третьою стороною, яка здійснює доставку замовленого Товару за дорученням Продавця) Покупець відмовився від нього з причини невідповідності отриманих товарних позицій оформленому Покупцем замовленню, та/або у випадку виявлення Покупцем суттєвих недоліків Товару, що свідчать про його неналежну якість, сума передоплати (повна або часткова) повертається Продавцем на поточний рахунок Покупця.
7.11. Повернення грошових коштів Покупцю на підставі п.п. 7.9, 7.10 даного Договору здійснюється Продавцем виключно після зворотного відправлення відповідного Товару Покупцем та отримання такого Товару Продавцем. 7.11.1. Повернення грошових коштів Продавцем здійснюється, в тому числі, за умови надходження від Покупця документів, передбачених чинним законодавством України (копії паспорта, копії картки платника податків, квитанції про оплату Товару, належним чином підписаної заяви на повернення коштів, інших документів за вимогою Продавця) та виключно у разі звернення Покупця із запитом про повернення коштів в 14-денний строк з дня здійснення ним оплати за Товари Продавця.

 

8. ТЕРМІН ДІЇ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

8.1. Даний Договір набуває чинності з моменту оформлення Замовлення в Інтернет-магазині та/або оплати Покупцем Товару, вважається укладеним на невизначений строк і діє до моменту його відкликання Продавцем та/або до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.
8.2. Продавець залишає за собою право внести зміни в умови Договору та/або відкликати його в будь-який момент на свій розсуд.
8.3. У разі внесення Продавцем змін в Договір, такі зміни вступають в силу з моменту публікації нової редакції Договору в Інтернет-магазині, якщо інший строк набрання чинності змін не визначений додатково при їх публікації. Договір вважається відкликаним з моменту видалення його публікації з Інтернет-магазину.
8.4. З моменту набрання Договором чинності із внесеними змінами і доповненнями, Договір починає діяти для Сторін в новій редакції.
8.5. Продавець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору, письмово повідомивши Покупця не менше, ніж за 1 (один) день до передбачуваної дати відмови від виконання Договору.
8.6. Припинення дії даного Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення умов даного Договору, що мали місце під час його терміну дії.
8.7. Договір вважається автоматично припиненим (розірваним) у випадках, коли:
8.7.1.  Покупець отримав Товар, за який була внесена оплата;
8.7.2.  Покупець відмовився від придбання та/або отримання Товару з власної ініціативи.
 
9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

9.1. За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та нормами чинного законодавства України. 9.2. У разі, якщо невиконання або неналежне виконання умов даного Договору однією із його Сторін призвело до завдання збитків іншій Стороні, винна Сторона зобов’язана відшкодувати такі збитки у повному обсязі.

9.3. Відшкодування завданих збитків не звільняє винну Сторону від зобов’язань належним чином виконувати умови даного Договору.
9.4. Продавець не несе відповідальності за:
9.4.1. Незначну невідповідність кольорової гами Товару, що може відрізнятися від оригіналу Товару виключно через різну колірну передачу моніторів персональних комп'ютерів та/або екранів окремих моделей електронних технічних пристроїв.
9.4.2. Зміст та правдивість інформації, що надається Покупцем під час оформлення Замовлення.
9.4.3. Затримку та перебої у наданні послуг з обробки Замовлення та доставки Товару, що відбуваються з причин, які знаходяться поза сферою його контролю.
9.4.4. Протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою доступу до мережі Інтернет.
9.4.5. Передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіну та паролю третім особам.
9.5. У випадку настання спірних ситуацій, Покупець може надсилати скарги, претензії та/або вимоги на офіційну електронну скриньку Продавця за адресою:
care@salonreading.com.
9.6. Продавець надає відповідь на скарги, претензії та/або вимоги, надіслані на офіційну електронну скриньку, зазначену у п. 9.5 цього Договору у строк, що становить 5 (п’ять) робочих днів.

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання чи неналежне виконання зобов’язань, визначених цим Договором, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
10.2. Під обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) слід розуміти такі, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і які не можна
передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, збройний конфлікт або загроза такого, громадські заворушення, диверсії, епідемії, пандемії, блокади, пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, збої в електропостачанні й у роботі комунікацій, які використовуються для надання послуг, прийняття актів державних органів та інші незалежні від Сторін обставини, що унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов’язань за даним Договором.
10.3. Настання форс-мажорних обставин повинно бути підтверджено документом компетентного органу – відповідної Торгово-промислової палати або іншого уповноваженого, компетентного органу, суб’єкту.
10.4. Сторони підтверджують, що вони розуміють та погоджуються з існуванням форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили), а саме – військової агресії Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин «24» лютого 2022 року, що підтверджено Листом Торгово-промислової палати України No 2024/02.0-7.1 від «28» лютого 2022 року.
10.5. Сторони також усвідомлюють, що зазначені в цьому пункті обставини з «24» лютого 2022 року до їх офіційного закінчення, є надзвичайними, невідворотними та об’єктивними обставинами для Сторін за цим Договором. У зв’язку з цим, у разі проведення активних бойових дій на території місцеперебування Продавця та/або місця здійснення господарської діяльності останнім, зокрема, проте не виключно, в місті Києві, Продавець не несе відповідальність за порушення умов цього Договору, що можуть або будуть викликані настанням обставин, передбачених цим пунктом, а також Продавець має право в односторонньому порядку перенести строки відправки та/або доставки Товару за цим Договором, без застосування до Продавця будь-яких штрафних санкцій, скарг або позовів.
10.6. У випадку виникнення обставин непереборної сили Сторона, яка знаходиться під її дією, повідомляє про це іншу Сторону протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту виникнення такої обставини або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про виникнення обставини. Після припинення дії обставин непереборної сили Сторона, яка знаходилась під їх дією, повідомляє про таке припинення іншу Сторону протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту закінчення дії обставин непереборної сили, або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про припинення дії обставин непереборної сили.
10.7. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3 (трьох) місяців поспіль, то кожна зі Сторін має право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в такому разі, жодна Сторона не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.
11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
11.1. Даний Договір укладений при повному розумінні його умов та термінології, що в ньому використовується, та відповідає дійсним намірам Сторін в частині правових зобов’язань, що на них покладаються.
11.2. Фотографії Товару, що розміщені в Інтернет-магазині, можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду Товару. Описи та/або характеристики, що супроводжують Товар, не претендують на всезагальну вичерпність інформації і можуть містити друкарські помилки. Для уточнення інформації щодо Товару Покупець може звернутися до Продавця доступними засобами зв’язку.
11.3. Продавець залишає за собою право розширювати і скорочувати товарну пропозицію, представлену в Інтернет-магазині.
11.4. Даний Договір є публічним електронним договором (офертою) про замовлення, придбання, продаж та доставку Товарів на відстані за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережі Інтернет) через Інтернет-магазин.
11.5. Відкликання або зміна умов пропозиції (оферти) щодо укладання цього публічного Договору, так само як і зміна умов даного Договору, може бути здійснена Продавцем в будь-який момент, та не може бути підставою для:
11.5.1. Будь-якого перегляду або зміни умов чи припинення угод/договорів, що вже були укладені Продавцем із Покупцями на умовах даного Договору.
11.5.2. Відмови Продавця від взятих на себе зобов’язань за договорами/угодами, що вже були укладені із Покупцями на умовах даного Договору.
11.6. Умови пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору, так само як і умови даного публічного договору, є однаковими для всіх Покупців.
11.7. Укладання даного Договору (акцепт Покупцем оферти Продавця) вважається беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов даного Договору без виключень, в тому числі істотних умов, а також вступом у відповідні договірні правовідносини із Продавцем.
11.8. Документальним (паперовим) підтвердженням факту укладання даного Договору є відповідний розрахунковий документ встановленої форми з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару.
11.9. Визнання недійсними, нікчемними або такими, що втратили чинність окремих умов Договору, не має наслідком визнання будь-яких інших умов даного Договору недійсними, нікчемними або такими, що втратили чинність.

11.10. З усіх питань, що не знайшли свого відображення в даному Договорі, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.

12. РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ

ПРОДАВЕЦЬ:
ФОП Рябов Костянтин Костянтинович
01024, м. Київ, вул. Лютеранська, буд. 26/17, кв. 35

РНОКПП: 3099014496

п/р: UA733220010000026005310062891 Банк: АТ «Універсал Банк»

тел.: +38(050)-755-67-03

e-mail: care@salonreading.com